Προκήρυξη διαγωνισµού σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές

Προκήρυξη διαγωνισµού σπουδαστών στις Στρατιωτικές ΣχολέςΤην προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων των Στρατιωτικών Σχολών για το έτος 2014-2015 εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η προκήρυξη του διαγωνισµού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) κατά το Aκαδηµαϊκό έτος 2014 – 2015 καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις αλλά και τα αγωνίσματα στα οποία θα πρέπει να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι.

Ο αριθµόςτων υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων δυνάµεων, θα ανακοινωθεί µετά την υπογραφή και δηµοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµικών.
  
Όσοι -ες έχουν τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ (προκαταρκτικές εξετάσεις) για µια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠΑΙΘ και αφετέρου να υποβάλλουν µε συστημένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής), µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήµατος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησής τους ή στη ΔΑΕ/Β1 αν αυτή είναι Σχολή της Πολεµικής Αεροπορίας.

Πηγή ροής νέων ΣΚΑΪ - www.skai.gr