Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας

Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας

Ο λόγος είναι ένας δρόμος, μια πράξη αγάπης για να γνωριστούμε, για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν γίνεται διάλογος, είναι μια κατάκτηση της ομορφιάς, που κάποτε σώζει, γιατί καταργεί τη μοναξιά.

Μια εκπομπή, που ως λόγος στον άνεμο μας ταξιδεύει στα μυστικά της τέχνης, της επιστήμης, της πολιτικής.

Μια καθαρή φωνή στον καταιγισμό των θορύβων που μας απειλούν και προσπαθούν να μας φοβίζουν. Μια πράξη ευθύνης σε μια στιγμή κρίσης που μας επιβάλλει να σκεφτόμαστε περισσότερο και να πιστεύουμε λιγότερο τα κηρύγματα των άλλων.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε πως η ζωή είναι ένα όμορφο δώρο και πως το νόημά της είναι να τη ζήσουμε και να τη χαρούμε.